Απλές δραστηριότητες για την άσκηση βασικών δεξιοτήτων
και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.


Στο βιβλίο Παίζω µε τους αριθµούς τα παιδιά:
• αναγνωρίζουν και γράφουν τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 5,
• µετρούν και συγκρίνουν ποσότητες (περισσότερα – λιγότερα),
• κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στην πρόσθεση και την αφαίρεση.

Διαστάσεις 21 × 28 cm
Συγγραφέας

Εικονογράφος

Μεταφραστής

Μαρία Γονιδάκη

Σελίδες

32