Απλές δραστηριότητες για την άσκηση βασικών δεξιοτήτων
και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.


Στο βιβλίο Παίζω και µετράω τα παιδιά:
• αναγνωρίζουν και γράφουν τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 10,
• µετρούν µέχρι το 10,
• προσθέτουν και αφαιρούν µονοψήφιους αριθµούς.

Διαστάσεις 21 × 28 cm
Συγγραφέας

Εικονογράφος

Μεταφραστής

Μαρία Γονιδάκη

Σελίδες

32