Απλές δραστηριότητες για την άσκηση βασικών δεξιοτήτων
και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.


Στο βιβλίο Παίζω µε τα χρώµατα τα παιδιά:
• αναγνωρίζουν τα χρώµατα,
• εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές,
• αναγνωρίζουν τους αριθµούς από το 1 µέχρι το 5.

Διαστάσεις 21 × 28 cm
Συγγραφέας

Εικονογράφος

Μεταφραστής

Μαρία Γονιδάκη

Σελίδες

32