Απλές δραστηριότητες για την άσκηση βασικών δεξιοτήτων
και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.


Στο βιβλίο Παίζω µε τα σχήµατα και τα µοτίβα τα παιδιά:
• αναγνωρίζουν τα γεωµετρικά σχήµατα,
• αναγνωρίζουν και συµπληρώνουν µια ακολουθία (µοτίβο),
• µαθαίνουν τα µεγέθη.

Διαστάσεις 21 × 28 cm
Συγγραφέας

Εικονογράφος

Μεταφραστής

Μαρία Γονιδάκη

Σελίδες

32