Ένα πολύχρωμο πάζλ για να μάθουν τα παιδία τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 20.