Το κλασικό μαθητικό μπλε τετράδιο, με ετικέτα σε θήκη.

Με χώρο για φωτογραφία ή ζωγραφιά.

Χαρτί 60 γραμμαρίων.

Διαστάσεις 17 × 25 cm