Οι πλαστελίνες +EFO είναι
κατασκευασμένες από φυσικά υλικά
Δεν είναι τοξικές!!
Είναι εύπλαστες & δεν ξεραίνονται.
Αναμειγνύονται εύκολα, έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές αποχρώσεις.
Κατάλληλες για παιδιά άνω των 3 ετών.
Κατασκευασμένες σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ
ΕΝ71/1,2,3