Μοιρογνωμίνο 180ο Arda σειράς ‘Uni’ 12cm.
Iδανικo για κάθε χρήση. Κατασκευή από πολυστηρένιο με υψηλή διαφάνεια για εύκολη ανάγνωση και αντοχή στην χρήση. Διαθέτει λαβή για ευκολία χρήσης.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο