ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

-ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΤΕΥΧΟΣ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΦΥΣΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε’ & ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Ε’ & ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Χρώμα

απλά, καπλαντισμένα