ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

– ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Χρώμα

απλά, καπλαντισμένα