Στο πακέτο περιέχονται τα παρακάτω βιβλία:

– ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

-BIOΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α+)Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α+)Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(Α+)Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

– ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α, Β & Γ

– ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α, Β & Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α , Β ,Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α , Β , Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

– ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α’, Β’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

*Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια αλλαγή στο πακέτο, επικοινωνήστε μαζί μας!*

Χρώμα

απλά, καπλαντισμένα