Το Πάµε Διακοπές για παιδιά που τελείωσαν την Α΄ Δηµοτικού είναι ένα διασκεδαστικό βιβλίο που έχει στόχο να συντροφεύσει τα παιδιά στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Με διαθεµατικές δραστηριότητες βασισµένες στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών και εξαιρετική εικονογράφηση, τα παιδιά:
  • επαναλαµβάνουν την ύλη που διδάχτηκαν στην Α΄ τάξη
  • εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους
  • καλλιεργούν δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου
  • διασκεδάζουν µε σταυρόλεξα, λαβύρινθους, ακροστιχίδες
  • εκφράζονται δηµιουργικά µέσα από τη ζωγραφική
  • αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα και την κριτική τους σκέψη
  • ευαισθητοποιούνται σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
  • προετοιµάζονται για τη Β΄ Δηµοτικού µε τον πιο ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο.
Βάρος 0,147 kg
Συγγραφέας

Εικονογράφος

Σελίδες

40