Ένα πολύ χρηστικό βοήθημα για την Παραγωγή λόγου (Έκφραση-Έκθεση) στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Περιέχει:

– Θεωρία για τη συγγραφή της έκθεσης

– Αναλυτική ανάπτυξη των εννοιών

– Κείμενα για επεξεργασία

– Σχεδιαγράμματα

– Ανεπτυγμένες εκθέσεις

– Γλωσσάρι με τους ορισμούς όλων των αναγκαίων εννοιών

Συγγραφέας