Το παρόν βιβλίο περιλαµβάνει 33 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σύµφωνα µε την ισχύουσα διδακτέα ύλη της Φυσικής Γ΄ Γενικού Λυκείου της Οµάδας Προσανατολισµού  Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, τα οποία κατανέµονται ως εξής:
– 2 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στις Κρούσεις
– 2 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στη Μηχανική Στερεού Σώµατος
– 4 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στις Ταλαντώσεις
– 4 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στα Κύµατα
– 5 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στον Ηλεκτροµαγνητισµό και στα Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
– 3 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης στα Στοιχεία Κβαντοµηχανικής
– 13 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης σε όλη την ύλη
Επίσης, περιλαµβάνει σε κάθε ενότητα:
– Τυπολόγιο
– Παρατηρήσεις για βασικά σηµεία-«παγίδες» στη θεωρία και στην επίλυση ασκήσεων
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αναλυτικές απαντήσεις όλων των κριτηρίων αξιολόγησης.

Βάρος 0,65 kg
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Συγγραφέας

Σελίδες

392