– Περίπου 20.000 λήμματα
– Παροιμιακές φράσεις, ιδιωματισμούς και τυποποιημένες εκφράσεις
– Παραδειγματικές εκφράσεις, όπου κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και τη χρήση των λημμάτων
– Συντακτικές, γραμματικές και σημασιολογικές πληροφορίες
– Τις πτώσεις των ουσιαστικών και των επιθέτων όπου κρίνονται αναγκαίες, τα ανώμαλα παραθετικά των επιθέτων, καθώς και τους χρόνους των ρημάτων
– Παράρτημα με τους βασικούς ορθογραφικούς κανόνες της νεοελληνικής γραμματικής (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Διαστάσεις 13 × 9 cm