• Περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων από κουκκίδες , τελείες μέχρι αναζητήσεις λέξεων
  • Διαθέτει δραστηριότητες που μιλάνε για τον χρόνο και για τα νούμερα με 45 αυτοκόλλητα
  • Υπάρχουν προοδευτικά επίπεδα δυσκολίας για να μαθαίνει το παιδί στην εξάσκηση και στην σωστότερη μάθηση
  • Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 5 ετών +

Αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων και αυτοκόλλητων ενθαρρύνει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητές τους,να διαχειρίζονται πιο ευκόλα τα προβλήματα αλλά και να τα επιλύουν. Διαθέτει δραστηριότητες αριθμητικής και γραμματικής, όπως αναζητήσεις λέξεωνσταυρόλεξααντιστοιχήσεις λέξεων,δημιουργία εικόνων με τη βοήθεια κουκίδων αλλά και καθαρές και ζωηρές εικόνες για χρωματισμό. Προσφέρει αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας για προοδευτική μάθηση. Περισσότερα πράγματα που πρέπει να κάνετε περιλαμβάνουν επίσης γνωστούς χαρακτήρες Orchard Toys και 45 αυτοκόλλητα που θα λατρέψουν τα παιδιά!

  • Encourages Colour RecognitionΒελτιώνουν την αναγνώριση χρωμάτων.
  • Encourages DiscussionΣυμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία του παιδιού και τη συζήτηση.
  • Develops Number and Counting Skills Αναπτύσσουν δεξιότητες αριθμητικής.
  • Encourages Observational Skills Αναπτύσσουν και βελτιώνουν την παρατηρητικότητα.