Φάτνη σε μικρό βαλιτσάκι που αποτελείται από 7 κομμάτια.